eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Magda sa vybrala do Mura
Peter, 19.06.2012 (40072 pretan)

Na sobotu, 9. júna t.r., Klub historických koajových vozidiel pripravil jazdu historickým motorovým vlakom do Muráa, kde sa konali hradné hry. Akciu vyuili nielen udia, ktorí sa vybrali na hradné hry, ale aj tí, ktorí sa chceli vlakom len previez, i si ho vyfoti. Mimoriadnu jazdu vyuil aj Norbert a do Muráa sa Magdou, ako sa familiárne volá motorový voze M 131.1125, previezol. 

Ja som tie vyuil túto mimoriadnu udalos. Na trati 165 z Plešivca do Muráa bola osobná doprava zastavená (u po druhýkrát) 1. mája 2011, take vyfoti „osobný“ vlak sa dá u len pri takejto mimoriadnej príleitosti. Na historický vlak som pokal nad Gemerskou Hôrkou, odkia som potom vlak sprevádzal a do Muráa.
 
Pred odchodom ráno v Košiciach
Muránska strela
 
Plešivec
Muránska strela
 
Gemerská Hôrka zastávka
Muránska strela
 
Motorka prechádza Koniarskou planinou
Muránska strela
 
Tra 165 
Muránska strela
 
Jediná zastávka na 165 bola plánovaná v Lubeníku. Tam sme sa stretli s Norom, ktorý potom pokraoval do Muráa so mnou. V Lubeníku bolo zriadené menšie elezniné múzeum, v ktorom sa aj napriek krátkej dobe jeho existencie nachádza mnostvo vzácnych elezniných artefaktov, fotografií, modelové koajisko. Okrem toho sa tu nachádza mnostvo textových a obrazových materiálov o nedokonených tratiach známych ako Gemerské spojky. Našastie, návštevníkov bolo v múzeu poas krátkej prestávky tak vea, e sa ia nedalo ani foti, take fotografie z múzea v tejto reportái chýbajú.  
 
Vlak z Košíc zastavuje pri prvom nástupišti v stanici Lubeník
Muránska strela
 
Lubeník
Muránska strela
  
Asi 15 minút trvajúca prestávka rýchlo uplynula a historický vlak sa pohol do svojej cieovej stanice v Muráni. V koncovej stanici sme pokali na obiehanie prívesného voza. Väšina cestujúcich z vlaku sa medzitým presunula do autobusov, ktoré ich odviezli na hradné hry. Po obehnutí Magdy bola súprava historického vlaku odstavená a nastala asi tri hodiny trvajúca pauza. Tento as sme s mojim spoloníkom vyuili aj na návštevu Telgárta, kde sme obdivovali elezniné objekty, viadukty a tunely. Naša návšteva v Telgárte sa však mimoriadne predila, pretoe rýchlik Horehronec do Košíc mal meškanie viac ako hodinu. Po prejdení rýchlika, na ele ktorého bol motorový ruše  757.002, sme sa presunuli spä do Muráa.
 
Muránska Dlhá Lúka
Muránska strela
 
Posledné priecestie pred stanicou v Muráni
Muránska strela
 
Magda pod hradným bralom Cigánka
Muránska strela
 
Obiehanie v Muráni
Muránska strela
 
Odstavená súprava
Muránska strela
  
Poobede bola v pláne jedna jazda z Muráa do Revúcej a spä. Obloha na rozdiel od dopoludnia bola zatiahnutá, no našastie nepršalo, take foti sa dalo. Z Muráa do Revúcej nebolo toko záujemcov na prevezenie, take išla len sólo Magda. Motorový voze sme vyfotili len pri jeho ceste do Revúcej a odchode spä do Muráa. Vlak po príchode do Muráa mal plánovanú len krátku prestávku a hne sa vydal na spiatonú jazdu do Košíc. Muránsku strelu sme potom sprevádzali z Revúcej a do Plešivca.
 
Kyvadlová jazda do Revúcej
Muránska strela
 
Sólo motorový voze
Muránska strela
 
Návrat do Košíc - za Mokrou Lúkou
Muránska strela
 
V stúpaní na Koniarsku planinu
Muránska strela
 
V Plešivci som sa rozlúil s Norom. Po príchode rýchlika Gemeran do Zvolena bol historický vlak hne vypravený do Košíc. Vzápätí bol vypravený aj rýchlik do Zvolena.
 
Zelená pre historický vlak do Košíc
Muránska strela
 
Krátke stretnutie M 131.1125 s 754.072 na R 934 Gemeran
Muránska strela
 
Na záver zostáva poakova Klubu historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach za akciu a sná niekedy na budúce dovidenia na Gemeri.
 
Fotografie: © Norbert Mondek & Ing. Peter Páteek

Svisiace lnky:
Nsledky povodne v Lubenku (06.09.2016)
Lubencky vlik (24.07.2016)
Mur pod snehom (17.02.2015)
Murnsky manipulk (2.) (20.09.2014)
Nkladn vlak PS na Gemeri (20.08.2014)
Murnsky manipulk (06.08.2014)
Za murnskou strelou do Mura (01.06.2014)
Murnskou strelou na hradn hry (24.05.2014)
Nvteva elezninho mzea v Lubenku (12.07.2012)
Merac vlak na Gemeri mj 2011 (26.05.2011)
Desiatky ud sa prili rozli s Murnskou strelou (01.05.2011)
Posledn rozlka... (20.04.2011)
Merac vlak na Gemeri (19.03.2011)
eleznin stanica Lubenk (06.11.2010)
eleznin stanica Revca (01.04.2009)
eleznin stanica Mur (11.03.2009)
Tra 165 Pleivec - Mur popis trate, jej vznik a histria (22.11.2008)
Tra 165: Pleivec - Hucn - Jelava - Revca - Mur (27.09.2007)


Home